Wczoraj 14.07.2011 r. o godz 18 w Helu odbyło  się Walne Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia ALTERNATYWNY CYPEL.  To pierwszy
i zarazem najważniejszy krok w procesie rejestracji stowarzyszenia.

Na zebraniu wybrany został zarząd – prezesem został Paweł Bloch,
a wiceprezesami Krzysztof Kita i Ernest Muża.

Stowarzyszenie ALTERNATYWNY CYPEL to nowa inicjatywa helskiej społeczności, która chce zaproponować interesujące działania naszemu miastu. Wśród naszych zainteresowań
i najbliższych zaplanowanych działań proponujemy organizowanie spotkań żeglarskich, motorowodniackich, historycznych, kulturalnych związanych z muzyką i inicjatyw dotyczących ochrony środowiska.

Na działaczy Stowarzyszenia składają się ludzie młodzi – dopiero rozpoczynający swoją aktywność społeczną – jak i osoby o większym doświadczeniu i licznie zrealizowanych przedsięwzięciach. Ma to pozwolić na szerokie spektrum naszych działań i stworzyć nową, ciekawą alternatywę na spędzanie wolnego czasu.

Już wkrótce więcej informacji!

Reklamy