Koncepcja utworzenia w Helu Parku Historycznego Bity ze Strądu

Od kilku miesięcy Stowarzyszenie ALTERNATYWNY CYPEL tworzy
i rozwija koncepcje utworzenia w Helu Parku Historycznego Bity ze Strądu. W tym celu Stowarzyszenie pozyskało drewniany kuter WŁA-55
i intensywnie próbuje zainteresować pomysłem Radnych i Burmistrza Miasta Hel w celu realizacji naszej koncepcji. Co ważne, nie staramy się
o pieniądze, a jedynie o miejsce w którym moglibyśmy utworzyć Park. Upubliczniamy naszą koncepcję licząc na Państwa przychylność
i ewentualne wsparcie. Czytaj dalej