Alternatywne Bunkry

Dziś – z dniem 30.05.2014 r. Stowarzyszenie ALTERNATYWNY CYPEL przejęło formalną opiekę nad trzema obiektami militarnymi na Cyplu Helskim. Stowarzyszenie zobowiązało się do odpowiedniego zabezpieczenia tych obiektów, utrzymywania w nich czystości, ponoszenia kosztów utrzymania, ale także udostępnienie ich
w najbliższym czasie zwiedzającym. Czytaj dalej

Reklamy