Przystań Kultury – Cypel Hostel

Przystań Klultury

Przystań Kultury – Cypel Hostel –  planowana realizacja to lato 2017 roku.

Priorytetowym zadaniem „Przystani Kultury” będzie działalność kulturalno-edukacyjna
i stworzenie miejsca spotkań twórców wraz z ich odbiorcami.  „Przystań Kultury” ma łączyć zadania domu kultury i hostelu dla twórców i odbiorców przeprowadzanych przedsięwzięć.

Wykorzystując położenie miasta i związane z tym walory estetyczne, pragniemy stworzyć miejsce tętniące życiem twórczym. Hel daje przestrzeń, która może inspirować malarzy, pisarzy, muzyków, a efekty ich pracy będą niemałą atrakcją dla mieszkańców i turystów.

Przedstawiamy główne założenia i sposoby ich realizacji:

slajd1 slajd2 slajd3 slajd4 slajd5 slajd6 slajd8 slajd9 slajd10 slajd11 slajd12 slajd13 slajd14 slajd15 slajd16 slajd17 slajd18 slajd19 slajd20

 

Reklamy