Zarząd

pb

Paweł Bloch – prezes
ak          Anna Bloch – wiceprezes

at

Artur Tyrański – skarbnik