Zarząd

pb

Paweł Bloch – prezes
ak          Anna Kulasiewicz – wiceprezes

at

Artur Tyrański – skarbnik