Helskie Forum Obyatelskie

Stowarzyszenia Alternatywny Cypel oraz Stowarzyszenie Wirtualny Hel odpowiadając na zapotrzebowanie stworzenia przestrzeni dyskusji obywatelskiej w gminie Hel powołuje Helskie Forum Obywatelskie. Priorytetowym zadaniem Forum jest zwiększenie aktywności obywatelskiej i stworzenie miejsca dialogu, wymiany racji, poglądów oraz wiedzy.

Helskie Forum Obywatelskie to cykliczne spotkania mieszkańców Helu, na których omawiane są ważne i aktualne zagadnienia związane z demokracją, sektorem pozarządowym, współpracą międzysektorową, działaniem samorządu i innych ważnych dla obywateli spraw, które zostaną zaproponowane na spotkaniach. Do dyskusji zapraszani będą goście z wiedzą i doświadczeniem w danych zagadnieniach. Po spotkaniu Helskie Forum Obywatelskie zastrzega sobie prawo do petycji, apeli i proponowania rozwiązań systemowych, służącym aktywności obywatelskiej, wzmacnianiu demokracji i lokalnego zaangażowania oraz działalności III sektora pozarządowego.

Ideą powstania Forum była chęć wyjścia do do naszej społeczności, uruchomienia bodźca, który wywoła dyskusję nad nurtującymi nas problemami oraz będzie skutkował wypracowaniem wniosków, które będą określały dalszy kierunek działań. Jest to również próba integracji, jak dotąd, rozproszonych Stowarzyszeń i aktywnych mieszkańców Helu wokół wspólnych problemów.

Helskie Forum Obywatelskie prowadzone jest przez organizacje pozarządowe i z zasady jest apolityczne.

 

Helskie Forum Obywatelskie